• januar

    16

    2023
  • 569
  • 0
Viste frem et nyutviklet system for tank-coating

Viste frem et nyutviklet system for tank-coating

 

Denne artikkelen ble først publisert på Landbasedaq.no

Viste frem et nyutviklet system for tank-coating

Silikal Nordvest tok i desember med seg eksisterende og potensielle kunder til Tyskland for å få la dem se nærmere på hva et nyutviklet belegg til bruk inne i fisketanker kan prestere.

Coat, eller belegg i tanker eller kar er en kritisk komponent innen landbasert oppdrett som det til nå ikke har vært altfor mye innovasjon knyttet til.

Arbeidende styreformann i Silikal Nordvest AS, Christian Aas, forklarer at en coat skal fange opp bevegelser og sprekker uansett temperatur uten å løsne. I tillegg skal den hindre biofilm, og være enkel å rengjøre og tørke ut slik at en eventuell sykdom i anlegget skal kunne håndteres uten lange avbrudd i produksjonen.

– Coaten skal være miljøvennlig og den skal tilfredsstille alle HMS-krav i følge med påføringen slik at dette arbeidet ikke er til hinder for øvrig fremdrift på byggeplassen. Som om dette ikke er nok skal den også beskytte fisken mot skader. Løsningene på alt dette har til nå vært svært kostnadsdrivende, og mange har derfor valgt rimeligere løsninger som ikke alltid har fungert like godt, sier Aas.

Utfordring med større tanker

Det tyske selskapet Silikal GmbH har i lengre tid hatt en tanksealer som tilfredsstilte de aller fleste av disse kravene i sortimentet. Imidlertid var den ikke designet for å fange opp osmotisk trykk og sprekkdannelser eller større bevegelser i betong, noe som har vist seg å være en utfordring etter hvert som tankene nå har blitt større.

– Den har imidlertid fungert meget godt for alle de andre parametrene, og det var derfor viktig for Silikal Nordvest AS å ta med seg disse egenskapene i det videre utviklingsarbeidet, sier Aas.

Testet på tre landbaserte anlegg

Han forklarer det tidlig ble klart at det måtte bygges opp et system bestående av en primer, en fleksibel membran og tanksealeren for å kunne ta høyde for alle utfordringer som måtte dukke opp.

– Både primer og tanksealer var på plass og allerede ferdig testet i tre landbaserte anlegg. Å utvikle tankmembranen var også en utfordring kjemikerne ved Silikal GmbH gjerne tok på seg, og i oktober 2022 hadde de den klar for testing, sier han.

Akryl som utgangspunkt

Fagfolkene gikk grundig til verks for å forklare hvordan en akryl-coating fungerer.
Fagfolkene gikk grundig til verks for å forklare hvordan en akryl-coating fungerer.
Foto: Silikal Nordvest

Utgangspunktet for tankmembranen var akryl. Det ble valgt for å tilfredsstille de svært høye kravene til fleksibilitet.

– Tankmembranen som nå er utviklet kan også designes med ønsket fleksibilitet i henhold til temperatur på vannet i karene.

Komponentene som er tilført ødelegger ikke akrylens egenskaper når det gjelder evnen til å herde ved lave temperaturer, ei heller den korte herdingstiden og den enkle måten en kan reparere akryl på etter mekaniske skader, sier styreformannen.

Ekskursjon til laboratoriet i Tyskland

For å vise frem egenskapene til coaten inviterte Silikal Nordvest AS noen av sine potensielle kunder i desember 2022 til laboratoriet til Silikal GmbH utenfor Frankfurt i Tyskland. Med på turen var Backe Bergen, Total Betong og Columbi Salmon.

Testene som ble gjennomført i lab­oratoriet var ifølge Christian Aas veldig enkle men effektive.

– Poenget var å få bekreftet med selvsyn at vedheften til betong og stål ikke var vesentlig svekket grunnet den elastiske membranen i systemet, og vi skulle få en idè om hvor fleksibelt det hele var før det ga etter, sier han.

– Silikal Nordvest AS foretar trekkprøver på alle deres store oppdrag, og som sådan er de vant til at betongen revner før tanksealeren slipper, så vedheften er mer enn god nok ifølge dem selv. At den fleksible tankmembranen heller ikke ga seg før betongen gjorde det, kom som en overraskelse på de aller fleste, kanskje med unntak av kjemikerne ved Silikal GmbH, sier Aas videre.

Flere tester

Elastisiteten ble testet ved at to betongplater med en 1 cm fuge mellom ble påført systemet. Tankmembranen var 2 mm tykk.

– Grunnet at betongplatene til slutt tok i hverandre på undersiden var det ikke mulig å teste et lengre strekk enn ca. 5 mm. Det ble ikke observert problemer av noe slag i denne forbindelsen.

Det ble deretter som en kuriositet prøvd motsatt vei.

– Systemet er ikke designet for dette, men sviktet først i det 90 grader mellom betongplatene ble oppnådd. Membranen slapp under ingen omstendigheter betongen, sier han fornøyd.

Det ble også gjort tester på stål. Her slapp limet før tanksealeren på ca dobbel kraft av det som er godkjent. Det forventes at det oppnås samme resultat på aluminium.

Første tank coates på nå nyåret i 2023

Styreformann Aas sier Silikal Nordvest er meget godt fornøyde med jobben som er gjort i Tyskland, og mener nå å ha et system klart i markedet.

– Vi har allerede kunder klare, og vi beregner å coate den første tanken allerede på nyåret. Tanksystemet skal også etter hvert testes og dokumenteres av en nøytral tredjepart i Norge, sier han.

Link til original artikkel: https://www.landbasedaq.no/coating-silikal/viste-frem-et-nyutviklet-system-for-tank-coating/1474953

Legg igjen en kommentar

Your comment will be published within 24 hours.

Kompetansesenter for industrigulv

Gulvlegger bloggen er stedet hvor Silikal Nordvest – En av landets dyktigste gulvlegger firmaer – publiserer nyheter, artikler, gir inspirasjon og gode råd sammen med våre samarbeidspartnere.

Siste innlegg
Mest sett

Har du noen spørsmål?

Vi gleder oss til å høre fra deg

Ta kontakt
© Copyright - Alle rettigheter reservert Silikal Industribelegg - Utviklet av Veniro Media Solutions AS